Digitalisering

Vår skolledning arbetar strategiskt för att hela tiden hålla skolan uppdaterad gällande den digitala världen. Vi ser teknik som en tillgång som förbättrar och underlättar undervisningen!

Digital närvarorapportering för personal: Varje anställd bär en egen digital bricka och registrerar sin närvaro, som alltid finns att avläsa på digital skärm i hallen. På så sätt får elever omedelbart en överblick över sina lärares närvaro.

 

Skolplattformen: Skolan använder det digitala systemet "Skolplattformen". Här registreras läxor, prov, terminsplaneringar, omdöme, kontaktuppgifter och frånvaro och det går utmärkt att kommunicera med lärare och mentorer. Varje elev, vårdnadshavarare och personal får en individuell inloggning. Skolplattformen finns tillgänglig som webb-version på internet eller som app för både IOS och Android.

 

Office 365 och personliga mailadresser till alla : Varje elev och all personal har personliga mailadresser via skolan, där kommunikation såsom veckobrev, inlämningar etc sker. Varje elev har för sitt skolarbete alltid, både på skoltid och fritid, tillgång till Office365, inkluderande Word, Excel, Powerpoint och kalender online.

 

Datorer: Vi har bärbara datorer så att det räcker för hela klasser och arbetar dagligen med dessa, redan från lågstadienivå, i nästintill samtliga ämnen.

 

Projektorer och högtalare: I alla klassrum finns projektorer med internetanslutning och högtalare och i de flesta ämnen använder vi av oss dagligen av nutida pedagogik såsom Skolverkets informationsfilmer, youtube-länkar osv.

  

Sociala medier: För att hålla sig uppdaterad om vad som händer regelbundet går det att följa oss på Instagram och Facebook, där vi har täta uppdateringar och tät kontakt med familjer och vårdnadshavare

 

Sjukfrånvaro: Vårdnadshavare anmäler sjukdom och annan giltig frånvaro varje dag, via ett sms från registrerad vårdnadshavares telefon till vårt digitala närvarosystem "click system". Det går också att skriva via mail till sjuk@stefanskolan.se. Telefonsamtal fungerar naturligtvis också bra.