Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


 SMÅSKALIGHET - KUNSKAP - OMSORG

Stefanskolan är en F-9 skola med småskalighet, kunskap och familjär omsorg som ledord. Skolan startade 1979 och är än idag en fristående grundskola med kristen värdegrund.

Stefanskolan är medlem i Kristna Friskolerådet, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund.

 

Stefanskolan vill förena goda kunskaper med en kristen värdegrund för en stabil utgångspunkt för livet. Vi tror att det kristna kärleksbudskapet; där alla människor - oavsett kön, etnicitet, ålder, socialgrupp - är lika värda,  är en god grund att stå på för alla människor, oavsett religion eller tillhörighet.

 

Varje dag börjas med en morgonbön och kristendom finns på schemat 40 minuter per vecka som "skolans val". Vi följer för detta och för all annan undervisning helt Skolverkets stadgar, och Stefanskolan fäster i allt högsta vikt vid att professionellt och följa Skolverkets Läroplan gällande undervisning och vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi undervisar helt och hållet det som Skolverket fastställer och den värdegrund vi lär ut, såväl i handling som i ord, är i enlighet med Skolverkets läroplan; alla människors lika värde och rätt till demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

 

Goda kunskaper är vägen till framgång. Med kunskap om olika lärstilar och behov arbetar vi aktivt för att alla barn ska bli bra på att läsa, skriva och räkna. Det svenska språket är en nyckel in i vårt samhälle, och vårt mål är att alla barn ska ha ett rikt ordförråd och behärska språket väl.  

 

Det lilla formatet på skolan gör att varje elev blir sedd och bekräftad. För att ytterligare stärka elevernas kamratskap och samarbete har vi olika gemensamma aktiviteter över årskursgränserna, där eleverna får träna på att samarbeta och umgås under det att de löser olika roliga (ofta inte skolrelaterade) uppdrag tillsammans.

 

Stefanskolan arbetar aktivt utifrån Läroplanens värdegrund för en trygg och trivsam skolmiljö. Skolan har en likabehandlingsplan och har nolltolerans mot mobbning. I alla händelser av våld, mobbning, kränkning eller liknande beteende kontaktas föräldrar omedelbart. 

 

Stefanskolan ligger i ett lugnt och lummigt villaområde i Norra Ängby, nära Brommaplan, några hundra meter från både tunnelbanestation ( T-Ängbyplan) och naturreservatet Judarnskogen och andra härliga grönområden. Dessa utnyttjar vi såklart till fritids, gymnastik och för lektionsutflykter!  För den som kommer med bil finns gott om parkeringsmöjligheter.